Uluslararası Öğrenciler

Üniversitemizin WEB sayfasından ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı WEB sayfasından güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

İnternet sayfamızda 19 Mayıs Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi’nde yer alan koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınır.

Üniversitemiz YÖS sınavı uygulamaktadır. Üniversitemizin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Sınavı hakkında ayrıntılı bilgi için linki verilen sayfayı ziyaret ediniz. yos.omu.edu.tr

Üniversitemizin yapmış olduğu OMÜ-YÖS sınav sonucunu tanıyan Üniversitelerin, sınav sonuçları ve Yönergede adı geçen Uluslararası sınavlar kabul edilmektedir.

Evet başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapacak adaylardaki önceliğimiz kendi Üniversitemizin yapmış olduğu OMÜ-YÖS Sınav sonucuna sahip olan adayların yaptığı başvurular dikkate alınmaktadır. Boş kontenjan kaldığında, diğer ulusal ve uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan adaylar, tekrar boş kontenjan kaldığında diploma ile yapılan başvurular sırası ile dikkate alınmaktadır.

Liseden henüz mezun olmamış adayların, liselerinden diploma puanını ve diploma tarihini içeren, mezun olabileceklerine dair resmi bir yazı (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir.

Ön lisans: 2, Lisans: 4, Yüksek Lisans: 2, Doktora: 4 Yıl (Tıp Fakültesi: 6, Diş Hekimliği:5, Veteriner Fakültesi:5) yıl sürmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

Üniversitemizin Türkçe Düzeyi C1 olan diploma düzeyidir. Türkçe bilmeyen ya da dil muafiyet sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerimiz, Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine ya da farklı bir Türkçe Eğitim Merkezine yönlendirilmektedirler. Diploma Düzeyi Seviyesine ulaştıktan sonra kayıtlı oldukları programda akademik eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıntılı bilgi için: http://omuturkce.omu.edu.tr/

Başvuru tarihleri Üniversitemizin web sayfasından ilan edilmektedir. Lütfen sitemiz üzerinden yayınlanan kurumsal bildirimleri düzenli olarak takip ediniz.

Başvuru programının içerisinde yer alan e-posta adresine e-posta gönderirseniz, en kısa zamanda sorununuz çözülmeye çalışılır.

Hayır. Bir aday bir başvuru döneminde bir kere başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapan adayların başvurusu direkt olarak reddedilmektedir. Üniversitemizin önceliği OMÜ-YÖS Sınav Sonuç Belgesidir. Lütfen tercih başvurusu yaparken kesinlikle bunu unutmayınız.

E-posta ile gönderilen belgelerde tarafımıza ulaşmama ya da yaşanacak herhangi bir problemde sorumluluk sizlere ait olacaktır. Evrakların eksikliği ya da ulaşamama gibi bir problem yaşanmaması için bizimle iletişime geçerek belge kontrolünü sağlamanız gerekmektedir.

Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Ondokuzmayıs Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesinde yer alan kesin kayıt belgelerini teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

Kesin kayıt yaptıran öğrenciler lise diplomaları ve/veya transkriptlerini alarak diğer başvuru belgeleriyle birlikte teslim etmelidirler.

Rektörlüğümüz, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Öğrenci Birimi, yerleştirmelerden sonra talebiniz doğrultusunda kabul mektubu düzenleyerek belirttiğiniz adrese bu mektubu gönderir. Size ulaşan kabul mektubuyla öğrenim vizesi başvurunuzu şahsen yaparak süreci kendinizin tamamlaması beklenmektedir

Öğrenim Ücretleri Akademik Takvimde belirlenen tarih aralığında her dönemin başında ödenmektedir. Ücretler hakkında WEB sayfamızda ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen “öğrenci cari hizmet bedeli maliyeti” üstsınırını aşmamak üzere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek internet sayfamızda yayınlanır.

Üniversitemiz kampüs içinde uzun süreli konaklama imkanı sunmamaktadır. Konaklamadan öğrencinin kendisi sorumludur.

Uluslararası öğrenciler değişim programlarından (Mevlana, Erasmus, Farabi) yararlanabilirler.