Özel Öğrenci

Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan (15) gün öncesine kadar Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır.

Üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Ayrıca sağlık/aile/can güvenliği sorunları nedeniyle başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri temin etmeleri gerekir. Üniversite veya Kamu Hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış, hayatitehlikeyi belgeleyen sağlık raporu, Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler, Üniversite veya Kamu Hastanelerinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmışsağlıkraporu ile ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler, Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden birriskin ortaya çıkması.

Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesi'nde istenen belgelerle ilgili Fakülte/Yüksekokula dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.

Özel öğrenci olarak kabul edildiğiniz birime (Merkez Kampüste ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Merkez Kampüs Dışında İse Birimlerin Kendilerine) müracaat ederek, kesin kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.

Fakülte/Yüksekokulunuza giderek danışmanınızı bulmanız ve ders kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.

Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite senatosunca özel öğrenciliğin devamı yönünde karara bağlanabilir.

Evet. Öğrencilik hakkınız kendi Üniversitenizde devam ettiği için kendi Üniversitenize harç ödemeye devam etmelisiniz.