Burslar

Burs başvuruları ilgili kurumların ilan ettiği tarihler arasında yapılmaktadır. Burs verecek kurumların duyuruları ve WEB sayfalarını takip ederek tarihler öğrenilebilir.

Burs verecek her kurumun yayınladığı duyuruda belirtilen şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Yurtlar Kurumu bursu için yıllık toplam kredinin % 60’ını tamamlayamadığınız takdirde, Ondokuzmayıs Üniversitesi Vakfı bursu için 1 dersten fazla dersten başarısız olduğunuz takdirde, diğer vakıflar için alttan dersinizin bulunması halinde bursunuz kesilir. Kayıtlı olduğunuz üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş yaptığınız takdirde bursunuz kesilir. Bursunuzun devam etmesi için üniversite değişikliğini bildirir dilekçe ile kayıt yaptırdığınız üniversiteye ait öğrenci belgesini burs aldığınız kuruma mutlaka bildiriniz.