Yatay Geçiş

Üniversitemiz ve Daire Başkanlığımız internet sayfalarında yayınlanan duyuruda yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takvimi yayınlanmaktadır.

Yatay geçiş başvuru ve değerlendirme koşullarına yayınlanan duyuruların olduğu sayfadan veya sitemizdeki Kurumsal menüsü altında yer alan Mevzuat'lar sayfasındaki yönergeden ulaşabilirsiniz.

  • Kurum içi yatay geçiş: Üniversitemiz öğrencilerinin aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçiş türüdür. Sadece Üniversitemiz öğrencileri başvurabilir.
  • Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki eşdeğer eğitim veren fakülte, yüksekokul veya bölüme yapılan geçiş türüdür. Farklı kurumlarda öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilir.
  • Ek Madde-1 yatay geçiş: Öğrenim gördüğünüz üniversiteye yerleştiğiniz yıl aldığınız ÖSYM sınav puanları ile başvuru yapabileceğiniz geçiş türüdür. Hem diğer üniversite öğrencileri hem de üniversitemiz öğrencileri başvuru yapabilir.

Ek Madde-1 kapsamında yapılacak yatay geçiş başvurularında öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği programın taban puanına eşit ya da yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz. Detaylı bilgi ve diğer koşullar Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde yayınlanan "Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri"nde yer almaktadır.

Kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının; önlisans programları için 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2.00; lisans programları için 100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden en az 2.50, Tıp Fakültesi öğrencileri için ise 100 üzerinden en az 70 veya 4 üzerinden en az 2,91 olması gerekmektedir.

Üniversitemize yatay geçişle kayıt hakkı kazanıp, kayıt yaptırmamanız durumunda herhangi bir sorun olmayacaktır. Belirtilen süre sonunda kayıt yaptırmamanız halinde kayıtlı olduğunuz üniversitede öğreniminize devam edebilirsiniz.