Danışman Aşaması

Öğrenci bilgi yönetim sisteminden öğrencilere toplu ya da bireysel mesaj göndererek yapabilirsiniz. Kayıt dönemi başlamadan transkript/müfredat kontrolünü yaparak akademik takvimde tanımlanan süre içerisinde ders kaydını yapmaları gerektiği, derslere başladığında ise sınıf yoklama listesinde adları yoksa danışmanlarına uğramaları gerektiği bilgisi paylaşılmalıdır.

Evet, değiştirebilir. Fakat ders seçimi aşamasında, başarısız olduğu dersin yerine almak istediği dersi belirtmezse, sonraki dönemlerde sorun yaşanabilir.

Öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden internet ortamında ders kaydını yapan öğrenci, danışman onayına sistem üzerinden gönderebilmektedir. Danışman onayı için öğrencinin şahsen gelmesi gerektiği yönünde bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Danışman, onaya gönderilen ders kaydını onaylama veya yine sistem üzerinden iade etme hakkını kullanabilir.

Her öğrenci ders kaydını yapmak, yaptığı kaydı danışman onayına göndermek ve onaya gönderdiği kaydın danışman tarafından kesin kayda dönüşmesini takip etmekle yükümlüdür. Danışman tarafından iade edilen ders kayıt teklifini öğrenci, akademik takvimde belirtilen sürede yeniden düzenleyerek danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.

Evet. UBS sistemi üzerinden öğrenciye mesaj gönderebilirsiniz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve biriminize bakmakla yükümlü görevlilere ulaşmanız halinde sorununuz çözümlenebilecektir. Yoğunluk nedeni ile kendilerine ulaşamamanız durumunda; Başkanlık yöneticilerine, Öğrenci ve akademik personellere otomasyon sistemine teknik destek vermek amacı ile oluşturulan oidb@omu.edu.tr adreslerinden birine ulaşarak yaşadığınız sorunu bildirmeniz ve iletişim numaranızı bırakmanız durumunda sorununuza çözüm üretilecek ve geri dönüş yapılacaktır.

Öncelikle kontenjan tanımlanmış diğer grup dersleri denemelisiniz. 'Tüm grup ders kontenjanların dolu olması halinde durumu bölüm başkanına bildirmeniz gerekmektedir.

Hayır. Alan dışı veya serbest seçmeli dersler öğrenciye hobi olarak verilir ve başarı notu işlenmez.

Öğrenci mezuniyet hakkı elde edebilmesi için, tabi olduğu müfredattaki tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. O nedenle her kayıt döneminde müfredat transkript kontrolünün yapılması önemlidir. Ayrıca öncelikle başarısız olduğu ve ya hiç almadığı alt dönem derslerini almak zorundadır.

Evet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında bu hakkı kullanabilirsiniz. Fakat ders değişiklik işlemini öğrenci ile görüşülerek yapılması önemlidir.

Evet. Öğrenci ders kaydının kesin kayda dönüştüğünü görüp, dersleri tek tek kontrol etmeyebilir. Bu durumda ise sizin tarafınızdan değiştirilmiş dersi fark etmeme sonucunda, seçmemiş olduğu derse devam etme gibi olumsuz durumlar meydana gelmektedir. O nedenle ders değişikliği ile ilgili olarak öğrenci ile bilgi paylaşılması önemlidir.

Biriminizde görevli, yetkilendirilmiş personellere ulaşarak kesin kaydı açtırabileceksiniz.

Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat zaman zaman öğrenciler tarafından dile getirilen haksız iddialar karşısında somut veri sunabilme adına onay sonrası sistem çıktısı alınabilir veya bilgisayarda bir dosya oluşturularak kayıt yoluna gidilebilir.