AKTS Kredi Sistemi

AKTS kredisi, ders ünitelerini tamamlamak için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren (1 ile 60 arasında) sayısal bir değerdir. Bu değer, bir kurumdaki yıllık akademik çalışma içerisinde her bir dersin gerektirdiği iş yükünü gösterir. Bu iş yükü içerisine bir akademik yılda ders kapsamındaki pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi çalışmalar da girer.

Evet. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm yükseköğretim kurumları AKTS sistemini uygulamak zorundadır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dersin AKTS değeri, o dersin iş yükünün hesaplanması ile oluşur. Örneğin 2 kredilik bir ders için AKTS değerini hesaplamaya çalışalım. 2 saatlik olan ve 14 haftalık ders için; 28 saatlik derse katılım, 1 saat vize, 1 saat final sınavı, 6 saat sınava hazırlık, 14 saat ise ders ve ödev olarak düşünüldüğünde öğrenciye 50 saatlik iş yükü yüklemektedir. 50 saatlik iş yükü de 2 AKTS’lik değer oluşturmaktadır.

Bir dönemde alabilecek olduğunuz derslerin 30 AKTS olarak sınırlandırılmasının nedeni; alacak olduğunuz derslerin size yükleyeceği iş yükü ile bağlantılıdır. 1 AKTS’nin 25 saatlik iş yükünden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, bir dönemde öğrenci 30x25= 750 saatlik iş yükü ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bu da öğrencinin günde 8 saat çalışmasını gerektirmektedir. Verilen örnekten de anlaşılacağı üzere, öğrencinin günlük olarak kaç saat iş yükü harcayabileceği göz önünde bulundurulduğundan sınırlamaya gidilmiştir.

5 (ı) dersleri dışında, dört yıllık öğretim programları 240 AKTS, beş yıllık öğretim programları 300 AKTS, altı yıllık öğretim programları 360 AKTS ve meslek yüksekokulu programları ise 120 AKTS kredisi olarak almanız gerekir.