Kayıt Dondurma – İlişik Kesme

Evet. Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı kayıt dondurabilirler.

Bir defada iki yarıyıla kadar olmak üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kaydınızı dondurulabilirsiniz.

Üniversite tarafından görevlendirilmiş iseniz, görevli olduğunuz sürece izinli sayılırsınız. Ancak, izinli sayıldığınız süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki/yıldaki toplam saatinin % 50’sini aşamazsınız.

Kayıt dondurma isteğinizin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi durumunda öğrenim ücretini yatırmanıza gerek yoktur.

Kayıt dondurduğunuz süreler eğitim-öğretimden sayılmaz.

Kendiniz tarafından doldurulacak ilişik kesme formunu, form üzerinde belirtilen merkezlerde onaylattıktan sonra öğrenci işleri daire başkanlığına vermeniz yeterli olacaktır. Kaydınızın silinmesi ile birlikte öğrencilik hakkınız sona erer.