Ders Kaydı (Kayıt Yenileme)

Evet yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin de ders kaydı yapması gerekmektedir.

Ders kaydınızı eğitim gördüğünüz birime ait akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapmak zorundasınız. Akademik takvimlere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı WEB sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Takvim, Üniversite Senatolarınca belirlenen ve kayıt yenileme, ders ekleme veya çıkarma, akademik konulara ilişkin son tarihler, sınav başlangıç ve bitiş tarihleri gibi tüm eğitim ve öğretim süreçlerini içeren plandır. Tüm işlemlerinizi Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında tamamlamanız gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Birinci sınıf öğrencileri kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür.

Birinci yarıyıl sonundan itibaren; varsa öncelikle daha önce alıp başarısız olduğunuz dersleri ve öğrenim gördüğünüz yarıyıllarda almadığınız ders veya dersleri aldıktan sonra, her yarıyıl sonunda oluşan, genel not ortalamasına göre bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak ders alabilirsiniz.

Evet. Öncelikle başarısız olduğunuz ders/dersler ve kredi sınırları içinde alt yarıyılda almadığınız dersleri alıp seçerek kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Evet. UBS’den ders seçimi yaparken almak istediğiniz seçmeli dersi seçip yerine değiştirmek istediğiniz diğer seçmeli dersin yerine alıyorum işlemini yapmanız gerekmektedir. Yerine ders seçme işlemini yapmazsanız bir sonraki dönemde sorun yaşayabilirsiniz.

Tekrar alınan derslerin devam koşulu yerine getirilmişse, yeniden devam koşulu aranmaz. Fakat başarısız olduğunuz seçmeli ders yerine yeni seçtiğiniz seçmeli derse devam şartınız doğacaktır.

İnternet ortamında ubs.omu.edu.tr adresine giriş yapmak sureti ile interneti bulunan her yerden yapabilirsiniz.

Eğitim gördüğünüz birime ait bölüm sekreterine ulaşarak, eğer sekreterinize ulaşamıyorsanız, 0 362 312 19 40 numaralı hattı arayarak şifrenizi sıfırlattıktan sonra ubs.omu.edu.tr adresinde yer alan İLK ŞİFRE OLUŞTUR linkini tıklayarak yeniden şifrenizi oluşturabilirsiniz

Bir dönemde 30 AKTS'lik ders alma hakkınız bulunmaktadır. Fakat başarı durumunuza göre ilave olarak 6, 10, 12 veya 15 AKTS oranlarında fazla ders alabilirsiniz.

Ders planlarınıza bağlı olarak derslerinizin sistemde gözükmemesi dersin kaldırılmış olması, kodunun değişmiş olması, dersin açılmamış veya eksik açılmış olması nedeniyle olabilir. Bu durumda danışmanınızla irtibata geçiniz. Fakat sorun çözülmeden ders kaydınızı tamamlamayınız

Öncelikle alabileceğiniz diğer seçmeli veya grup dersini almaya çalışmalısınız. Tüm kontenjanlar doluysa danışmanınızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Evet. Danışman onayından emin olunuz. Danışman onayı olmayan ders kayıtları geçersizdir ve bu durumda ders ve sınavlara katılamazsınız. Sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

Bölüm başkanınıza, bölüm başkanına da ulaşamazsanız Dekan/Müdürünüze durumu bildirmek sureti ile akademik takvimde belirtilen sürede danışman onayını muhakkak yaptırınız. Hiçbir yetkiliye ulaşılamadığı takdirde oidb@omu.edu.tr adresine sistemle ilgili sorununuzu e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

Ders kaydında üç önemli hususa dikkat etmeniz gerekir. Eksik ders alarak dönem uzatmamak için her dönem başında müfredat durum kontrolü, akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydın tamamlanması ve danışman onayı işlemidir.

Müfredat, eğitim gördüğünüz programda tamamlamak durumunda olduğunuz derslerdir. Müfredatta yer alan derslerden biri veya bir kaçını eksik almanız veya alıp başaramamanız durumunda mezuniyet hakkı elde demezsiniz.

Öğrenci bilgi yönetim sisteminde yer alan müfredat bilgileri ve transkriptinize ulaşarak, her kayıt dönemi başında alıp başarılı olduğunuz dersleri müfredatınızla karşılaştırmanız gerekmektedir.

Danışman onayı işlemi tamamlandıktan sonra, kayıtlanmış olduğunuz dersleri tek tek kontrol ediniz. Sizin danışman onayına göndermiş olduğunuz derslerden bir veya birkaçı danışmanınız tarafından listeden çıkartılmış olabilir.

Evet, sistemden alınan ve üzerinde adınızın yer aldığı sınıf yoklama listesine devam/devamsızlık imzasını atınız.

Listede adınız yoksa kaydınızda sorun vardır demektir ve derhal danışmanınızla görüşünüz.

Evet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında danışman bu hakkını kullanabilir.

Seçmiş olduğunuz derslerden açılmayan seçmeli ders olduğunda veya değiştirmek istediğiniz dersler için Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanınızla irtibata geçerek yapabileceğiniz işlemdir.

Ders kayıt esnasında dersler UZAKTAN EĞİTİM ve YÜZYÜZE EĞİTİM şeklinde iki alternatifle sunulacaktır. Dilediğiniz eğitim şeklini ilk kayıt aşamasında tercih etmek durumundasınız. Uzaktan eğitimi seçmeniz durumunda ücretini ödemek durumundasınız.