Mezuniyet

Kayıtlı olduğunuz öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini OMU Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlamanız ve GANO’nuzun 2,00 veya daha yüksek olması halinde diploma almaya hak kazanırsınız.

Lisans programına kayıtlı bir öğrenci iseniz; ilk dört dönemlik programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmak şartı ile kaydınızı sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilirsiniz.

Dönem sonlarında WEB sitemizde ilan edilen takvimde belirtilen tarihlerden itibaren öğrenci kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Birimine müracaat edilerek diplomalar alınabilmektedir.

Nüfus cüzdanınız ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine müracaat etmeniz halinde diplomanızı alabilirsiniz. Kendiniz gelemiyor iseniz noter vekâleti vererek vekilinize aldırabilir veya kamu kurumunda çalışıyorsanız resmi yazı ile talep edildiği takdirde kurumunuza resmi yazı ile gönderilmektedir.

2002 yılı ve öncesinde mezun olan öğrencilerimizin bilgilerinde T.C. Kimlik Numarası bulunmadığı için mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanına aktarılamamıştır. Mezuniyet bilginiz e-devlette görünmüyor ise internet sitemizde yer alan formun eksiksiz doldurularak ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 0 362 457 60 12 numaralı faks numarasına gönderilmesi gerekmektedir. Sisteme girilen bilgilerinizin e-devlette görüntülenebilmesi için kişinin kendi ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ sayfasında yer alan eğitim durum bilgileri kısmından bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

Diplomasını kaybeden mezun öğrencilerimize 2.Nüsha diploma düzenlenmektedir. 2.nüsha diploma düzenlenmesi için; web sitemiz hizmetler menüsü altındaki diploma-transkript başlığında belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir.

Öğrenimine devam eden öğrencilerimiz transkript belgelerini bölüm/program sekreterliklerine şahsen başvurarak alabilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı diploma birimine şahsen müracaat ederek alabilir, kendisi gelip alamıyor ise bir dilekçe ile adresine gönderilmesini isteyebilir. Transkript belgesinin 1 (bir) adedi ücretsiz olup, birden fazla talep edilmesi durumunda T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 14799712382-5017, IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017 hesap numarasına 10₺ yatırıldığına dair dekont gönderilmesi halinde 3 (üç) adet transkript alabilir.