Ders Muafiyeti

Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim öğretimin başladığı tarihten itibaren üç hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak istediği dersleri içeren bir dilekçe, onaylı transkript ve onaylı ders içerikleriyle ile birlikte ilgili birime başvurabilirler.

Birim Yönetim Kurulu’nun muafiyet talebini uygun görmesi ve muaf olunan derslerin sisteme işlenmesi sonrasında, danışmanınız ile birlikte alacak olduğunuz derslere kaydınız yapılır. Muafiyet kararının alınması süreci, Akademik takvimde belirtilen ders ekleme/çıkarma süresinin sonrasına sarkması durumunda ders kayıt işlemi Öğrenci İşleri personellerince yerine getirilir. Fakat bu süre zarfında mağdur olmamanız için dönem derslerine devam etmeniz önem arz etmektedir.

Üniversitemize bağlı programlara kayıt yaptırıp muafiyet başvurusunda bulunan her öğrenci için ilgili birimlerin muafiyet ve intibak komisyonu tarafından bir muafiyet çizelgesi hazırlanarak yönetim kurulu kararıyla birlikte öğrenciye tebliğ edilir.

Yatay geçişle gelen öğrenciler, başvurdukları yarıyıla; dikey geçişle gelen öğrenciler, beşinci yarıyıla; merkezi yerleştirme sınavları ile gelen öğrenciler ise birinci yarıyıla intibak ettirilir.

Muafiyet işleminin kesinleşip tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ilgili birime dilekçe ile itirazda bulunabilirsiniz.

Bir dersten muaf olabilmesi için notunun en az CC ve üzeri olması gerekir. Fakat şartlı geçer statüsündeki ve bu derslerden geçmiş olmanız şartı ile daha alt notlardan da muafiyet talep edilebilir.