Formasyon Ders Grupları ve Sınıfları Duyurusu

Yazar: | Tarih: 31 Ekim 2023

Sevgili öğrenciler, Eğitime Giriş ve Öğretim Teknolojileri derslerine ait şubelendirmeler yapılmış ve oluşturulan listelerin üst kısmında salon ve öğretim üyesi bilgisi paylaşılmıştır. Her iki ders içinde öğrencinin mümkün olduğunca aynı salonda derse girmesi amaçlanmıştır. Fakat şubelerde eşit dağılımın yapılabilmesi için bazı öğrencilerimiz iki dersi farklı salonda almak zorunda kalmıştır. Tüm öğrencilerimiz her iki ders içinde listeleri ayrı ayrı kontrol etmeli ve doğru salonlarda derslere girmelidir Listelerde ismi olmayan veya ismi olmaması gereken öğrencilerin danışmanları ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Gerekli düzeltmeler yapıldığında uygun şubeye öğrenciler eklenebilecektir. Yarından (01.11.2023 Çarşamba) itibaren dersler başlatılacaktır. Bilgilerinize sunarız.