2023-2024 Bahar Lisansa Ek Pedagojik Formasyon Dersleri Şubeleri

Author: | Date: March 6, 2024

Sevgili öğrenciler,

LPFE202 Eğitim Psikolojisi ve LPFE303 Öğretim İlke ve Yöntemleri dersleri 06.03.2023 Çarşamba gününden itibaren başlayacaktır.

Bu derslere ait şubelendirmeler yapılmış ve oluşturulan listelerin üst kısmında derslik ve öğretim elemanı bilgisi paylaşılmıştır.

Tüm öğrencilerimiz her iki ders içinde listeleri ayrı ayrı kontrol etmeli ve doğru salonlarda derslere girmelidir.

Dersi seçmesine rağmen listelerde ismi olmayan öğrenciler varsa, danışman onayı gerçekleştikten sonra bu duyuruda ilan edilen listelere ek yapılacak ve 13 Mart 2024 Çarşamba günü öncesi duyurulacaktır.

Dersi seçmediği halde listede ismi olmaması gereken öğrenciler veya yanlış derste ismi olan öğrenciler varsa danışmanları ile temasa geçmelidirler. Gerekli düzeltmeler yapıldığında uygun şubeye öğrenciler eklenebilecek veya çıkartılabilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Eğitim Psikolojisi

Öğretim İlke ve Yöntemleri