Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Uluslararası Öğrenci İşleri

Anasayfa » Uluslararası Öğrenci İşleri

2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı


2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı


2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı

Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Yönergesi 8. Maddesine göre 10 Haziran-1 Temmuz tarih aralığındaki başvurularda sadece OMÜ-YÖS sonuçlarıyla tercih yapılabileceğinden bu tarih aralığında başvuru yapmayı düşünen öğrencilerin 8 Nisan’a kadar OMÜ-YÖS’e başvuru yapmaları gerekmektedir.

In accordance with Ondokuz Mayıs University International Student Directive’s Article 8, only candidates with OMU-YOS results can apply for the initial placements that will take place in between 10 June – 1 July. International student candidates planning to apply for a department in the initial placement period are required to apply for the OMU-YOS examination until 8 April.

NOT: Özel yetenek sınavlarıyla kabul eden bölümlere (Devlet Konservatuvarı, Eğitim Fakültesi/Müzik Eğitimi, Eğitim Fakültesi/Resim-İş Eğitimi, Güzel Sanatlar Fakültesi/Resim, Güzel Sanatlar Fakültesi/Seramik Cam, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi) başvuru yapan öğrenciler, kazanmaları halinde özel yetenek sınavına gireceklerdir. Sınav tarihleri belirlendiğinde web sayfalarında ilan edilecek, bu süreci adaylar kendileri takip edecektir.

NOTE: Students applying for departments that accept students with special talent examinations (State Conservatoire, Faculty of Education/Music Education, Faculty of Education/Art Teaching, Faculty of Fine Arts/Painting, Faculty of Fine Arts/Ceramic Glass, Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences) will take a special talent examination if they are selected. Dates of the examinations will be announced on the web pages, and the candidates will follow the procedures and announcements themselves.