Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Misyon ve Vizyon

Anasayfa » Misyon ve Vizyon

Misyon

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz;

 • Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kayıttan mezuniyete dek geçen süre içinde akademik birimler ile eş güdüm sağlayarak, eğitim-öğretim planlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • İdari işlemleri ve yönetim faaliyetlerini sağlıklı yürütmek,
 • Üniversitemizden mezun olanlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti sunmak,
 • Birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini ve bilgi akışını hızlı, doğru ve sağlıklı yürütmek,
 • Sosyal sorumlulukları yerine getirmek,
 • Üniversitemiz çalışanlarının memnuniyetini sağlamaktır.

Vizyon

Gelişen ve küreselleşen dünyada önem kazanan hızlı ve kaliteli hizmetle

 • Bilgi ve belge edinmede hizmetin kalitesini çağa uygun olarak ilerleten,
 • Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak kaynak israfının önlenmesinin sürekliliğini sağlayan,
 • Uluslararası standartlarda hizmet veren,
 • Öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademik ve idari personelimizin memnuniyetini sağlayan,
 • Özgür düşüncenin doğurduğu yaratıcılık ve üretkenlikle özgün çözümler yaratma yeteneğini değerlendiren,
 • Şeffaf faaliyet, yeni fikirlere açık, sürekli gelişim içinde olmayı ilke edinmiş,
 • Faaliyetleri ve yapısı ile kurumsal nitelik kazanmış bir birim olmaktır.