Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Değerlendirme Ölçütleri

Anasayfa » Kurullar » Eğitim Komisyonu » Değerlendirme Ölçütleri

Eğitim Komisyonu Değerlendirme Ölçütleri
1. Meslek Yüksekokulu (MYO) Kurulması
* MYO Kurulma Gerekçesi
* YÖK MYO Açma Ölçütleri

2. Bölüm Program Açılması
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Türkiye genelinde doluluk oranının %90’dan fazla olması
* Bölüm Program Açma Formu (Eksiksiz bir şekilde ve Word formatında olmalıdır)
* Yeni Önlisans Program Adları
* Yeni Lisans Program Adları
* ISCED Kodları

3. İlk Defa Öğrenci Alacak Programlar
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Türkiye genelinde doluluk oranının %90’dan fazla olması
* Öğrenci Alımı Program Bilgileri Formu (Eksiksiz bir şekilde word formatında olmalıdır.)
* Öğrenci Alımı Sistem Bilgileri Formu (Eksiksiz bir şekilde Word formatında olmalıdır.)
* Yeni Önlisans Program Adları
* Yeni Lisans Program Adları

4. Yüksekokul/Fakültede Var Olan Bölüme Anabilim/Anasanat Dalı Açılması
*
Birim Kurul Kararı
*
Gerekçe
* Bölüm Adının Belirtilmesi
* Anabilim/Anasanat Dalı Adının Eklenmesi

5. Yüksek Lisans Program Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır)
* Enstitü Kurul Kararı
* Aşağıdaki koşullara uygun 2 profesör ve/veya doçent olmak üzere asgari 3 öğretim elemanına sahip olmak
– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış olmak,
– En az 2 yarıyıl lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile birer tanesi disiplinlerarası tezli yüksek lisans ve doktora programında olmak üzere en fazla 4 programda yer alıyor olmak
* YÖK Program Açma Ölçütlerine Göre Uygun Formun Doldurulması
Enstitü Program Açma Formu
Program ile İlgili Bilgiler (Word formatında düzenlenmeli)
Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu
Teklif edilen dosya uzaktan eğitim (UZEM) ise UZEM modeli ile ilgilil detay bilgi eklenmesi gerekir.
* Uzaktan Eğitim Programı Öğrenci Alımı Teklifi Ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu
* Uzaktan Öğretim Programları İle İlgili Bilgiler Formu
* ISCED Kodları (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır)

6. Doktora/ Sanatta Yeterlilik Programı Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır)
* Enstitü Kurul Kararı
* Aşağıdaki koşullara uygun 6 öğretim üyesine sahip olmak (En fazla ikisinin yabancı uyruklu olabilmesine)
– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış 2 profesör ve 4 öğretim üyesi veya 1 profesör, 2 doçent ve 3 yardımcı doçente sahip olmak,
– En az 4 yarıyıl lisans veya 2 yarıyıl yüksek lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile bir tanesi disiplinlerarası programda olmak üzere en fazla 3 programda yer alıyor olmak,
– Sağlık programlarında 1 profesör ve 2 doçent programın açılacağı alanda, 3 öğretim üyesi programın açılacağı alana yakın alanda almış olmak,
* YÖK program açma ölçütlerine göre formun uygun olarak doldurulması,
Enstitü Program Açma Formu
Program ile İlgili Bilgiler (Word formatında düzenlenmeli)
Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu
Teklif edilen dosya uzaktan eğitim (UZEM) ise UZEM modeli ile ilgili detay bilgi eklenmesi gerekir.
* Uzaktan Eğitim Programı Öğrenci Alımı Teklifi Ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu
* Uzaktan Öğretim Programları İle İlgili Bilgiler Formu

7. Çift Anadal Programı (ÇAP) / Yandal Programı (YAP) Açılması (Teklifler Mayıs Ayı İçerisinde Yapılır)
* Fakülte/Yüksekokul Kurul Kararı
* ÇAP Protokol Hazırlama Esasları
* ÇAP/YAP Yapılabilecek Program İsimlerinin Belirlenmesi
* ÇAP/YAP Program Müfredatı (3. Yarıyıl ve 5. Yarıyıl İçin ayrı ayrı düzenlenmesi)

8. Yeni Ders Açılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır)
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Ders Açma Talep Formu
* Dönemlik 30 AKTS Sınırının Sağlandığı, Yeni Dersin Eklendiği Öğretim Planı

9. Ders Değişikliği (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır)
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
* Kodunda değişiklik yapılıyor ise diğer birimlerle çakışmadığı incelenmeli (Ö.İ.D.B. başvuru yapılan birim ile ilgili işlem yapan kişiden bilgi alınmalı)
– Lisans/önlisans programlarında güz yarıyılında tek, bahar yarıyılında çift rakam olmalı,
– Lisansüstü programlar tezsiz yüksek lisans 5 ile, tezli yüksek lisans 6 ile doktora programlarında ise 7 ile başlayan kodlar olmalı,
– Harf olan kod hanesinde 3 hanesi bölümü ifade ediyor olmalı,
* Dersin İçeriğinde Değişiklik Yapılıyor ise Ders Açma Talep Formu
* Dönemlik 30 AKTS uyumunun sağlandığı, yeni dersin eklendiği öğretim planını (Enstitüler Hariç)

10. Dersin Müfredattan Kaldırılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır)
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
* Dersi alan başka birim öğrencisi var ise ilgili birimin yazılı görüşü
* Kaldırılacak ders ile ilgili intibak ve aşağıda belirtilen soruları cevaplayacak açıklama metni
– Ders intibakına gerek var mı?
– Kalan öğrencilerin dersi alması hakkında bir değişiklik yapılıyor mu?
– Dersten başarısız olanlar almaya devam edecek mi?
– Başarısız olan öğrenciler için yeni bir ders açılması planlanmakta mıdır?
– Başarısız öğrenciler ders muafiyeti düşünülmekte midir?
– Başarısız olduğu ders öğrencinin üzerinden silinecek mi?
– Değişikliğin ortaya çıkardığı kredi (Ulusal/AKTS) farklılığı öğrencinin mezuniyetini etkiliyor mu?

11. Yönerge Teklifleri (Yıl Boyunca Teklif Edilebilir)
* Birim Kurul Kararı
* Eğer yeni bir yönerge/yönetmelik ise Word formatında yönergenin tamamının gönderilmesi
* Var olan yönergenin üzerinde bir değişiklik yapılacak ise (Word olarak)
Eski/yeni karşılaştırma tablosunun eklenmesi
– Yönergenin eski halinin eklenmesi
– Talep edilen değişikliklerin de eklendiği yeni halinin eklenmesi