Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerindeki Öğrencilerin Özel Öğrencilik İşlemleri

Author: | Date: September 18, 2023

06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan Üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına mahsus olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilen kararlar çerçevesinde aşağıda belirtilen hâl ve şekillerde Üniversitemize özel öğrenci başvuruları alınacaktır.

  1. Kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan Üniversitemiz programlarında intörn ve hazırlık sınıfı öğrencileri hariç olmak üzere özel öğrencilik hakkı verilmesi (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan),
  2. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında dersler 02 Ekim 2023 tarihinde başlayacak olup, başvuru belgelerinin 29 Eylül 2023 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ilçelerde yer alan birimlere şahsen veya kargo yolu ile gönderilmesi (Kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda başvurunun kabulü),
  3. Üniversitemiz Senatosu tarafından uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin talepleri halinde; Öğretmenlik Uygulaması dersine ikamet ettikleri illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabileceklerdir.

Başvuru Dilekçesi

YÖK Özel Öğrenci Duyurusu