Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Diploma – Transkript

Anasayfa » Diploma – Transkript

Diploma İşlemleri

Diplomalar şahsın kendisine veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekiline teslim edilmektedir. Posta, kargo vb. ile gönderilmemektedir.

Diplomanın kaybedilmesi durumunda

Verilen diplomaların kaybedilmesi durumunda ikinci nüsha düzenlenir. Diplomasını kaybedenlerin;

  • Yerel veya ulusal gazetede kayıp ilanı vererek, kayıp ilanının çıktığı gazete küpürü,
  • Başvuru dilekçesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • İlgili hesap numarasına yatırılacak 40₺ diploma ücret dekontu ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Kayıp diploma talep dilekçesi örneği için tıklayınız.


Transkript Müracaatı

Transkript almak isteyen öğrencilerimiz bağlı oldukları bölüm/program sekreterliklerine başvurabilirler.

  • Kişi şahsen müracaat ederek Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsünden temin edebilir.
  • Şahsen müracaat etme imkanı olmayan öğrenci/mezunlarımız yasal vekilleri aracılığı ile alabilirler.

NOT: Transkriptin 1 adedi ücretsiz olup birden fazla talep edilmesi durumunda aşağıda belirtilen hesap numarasına 10 ₺ yatırılarak dekont ile başvurulması gerekmektedir.

Transkript talep dilekçe örneği için tıklayınız

T.C. Ziraat Bankası OMÜ Şubesi 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017