Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Korona Virüs Salgını Nedeniyle Kayıt Dondurma Duyurusu

07.04.2020

Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemindeki faaliyetlerin sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Ancak yapılan başvurularda salgın nedeniyle ikametlerine dönen öğrencilerin, bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları ve uzaktan eğitime devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeki taleplerin değerlendirilmesi sonucunda;

  1. Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 Bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına;
  2. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin;

– Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilirilerek karar verilmesine,

– Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilmesine,

– Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde küresel salgının etki süreci ve öğrencinin şartlarının dikkate alınmasına, tez savunma ve yeterlik sınavlarının “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve muhakkak kayıt altına alınması şartıyla” dijital imkanlar ile yapılabileceğine, bununla birlikte bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verilmiştir.

Alınan kararlar doğrultusunda kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimizin kimlik fotokopileri ve aşağıdaki linklerde yer alan formla öğrenim gördükleri birime başvurmaları gerekmektedir. Başvurular posta, elektronik posta ve faks yolu ile gerçekleştirilebilir.

Önlisans ve lisans öğrencileri için; https://s3.omu.edu.tr/kalem/9uoueo29dydjiv78sp3ghiy5kwu8

Lisansüstü öğrenciler için; https://s3.omu.edu.tr/kalem/sp2dh52q8dnwpebqap8eb9e2nssa