Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Özel Öğrenci

06.02.2020
Üniversitenize özel öğrenci olarak başvuru yapabilmem için kendi üniversitemde ne kadar süre eğitim almış olmam gerekmektedir?
Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını tamamlamış olmanız gerekmektedir.
Özel Öğrenci olarak ne zaman gelebilirim?
Eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan (15) gün öncesine kadar Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır.
Özel öğrenci statüsünde Üniversitenizden eğitim almam için hangi belgelerle başvuru yapmam gerekir?
Üniversitemize bağlı birimden alacağı dersleri de gösterir, kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun olumlu kararı, disiplin durumunu gösterir belge, not çizelgesi (transkript) ve dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir. Ayrıca sağlık/aile/can güvenliği sorunları nedeniyle başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen belgeleri temin etmeleri gerekir. Üniversite veya Kamu Hastanelerinden son 6 ay içerisinde alınmış, hayatitehlikeyi belgeleyen sağlık raporu, Ailesine bakmakla yükümlü olduğunu gösterir ilgili makamlardan alınan belgeler, Bağımsız yaşamı engelleyen nörolojik ve kas-iskelet sorunu olan öğrenciler, Üniversite veya Kamu Hastanelerinden alınmış ve Başhekim tarafından onaylanmışsağlıkraporu ile ailesi yanında kalması gerekli görülen öğrenciler, Resmî olarak belgelenmek kaydıyla can ve mal güvenliğini tehdit eden birriskin ortaya çıkması.
Özel öğrenci olarak nasıl başvuru yapabilirim?
Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesi'nde istenen belgelerle ilgili Fakülte/Yüksekokula dilekçe ile başvuru yapmanız gerekir.
Üniversitenize özel öğrenci olarak kabul edildim ne yapmalıyım?
Özel öğrenci olarak kabul edildiğiniz birime (Merkez Kampüste ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Merkez Kampüs Dışında İse Birimlerin Kendilerine) müracaat ederek, kesin kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir.
Özel öğrenci olarak kesin kayıt işlemlerinden sonra nasıl yol izlemeliyim?
Fakülte/Yüksekokulunuza giderek danışmanınızı bulmanız ve ders kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekmektedir.
Özel öğrenci statüsünde kalan eğitimimi Üniversitenizde tamamlayabilir miyim?
Özel öğrencilik süresi, bir defada en fazla 1 yıl olarak belirlenir. Ancak, özel öğrencilik statüsünden yararlanma şartlarının devam etmesi durumunda, ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite senatosunca özel öğrenciliğin devamı yönünde karara bağlanabilir.
İkinci öğretim öğrencisiyim. Üniversitenizde özel öğrenci olduğum takdirde harç ödeyecek miyim?
Evet. Öğrencilik hakkınız kendi Üniversitenizde devam ettiği için kendi Üniversitenize harç ödemeye devam etmelisiniz.