Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Sınavlar ve Değerlendirme

05.02.2020
Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?
Akademik takvimde belirtilen sınav not girişlerinin öğrenci otomasyon sistemine girilmesinin son gününden itibaren beş iş günü içerisinde ilgili birime (Bölüm Başkanlığına ) dilekçe vererek itiraz edebilirsiniz.
Stajlarda bütünleme sınav hakkı var mıdır?
Bütünleme sınav hakkı yoktur. Başarısız olunan staj tekrar alınır.
Ara sınavlarda mazeret sınavı yapılıyor mu?
Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.
Yarıyıl sonu/ Bütünleme sınavlarının mazeret sınav hakkı var mı?
Hayır
Mazeret sınavına girmek için almış olduğum sağlık raporunu kaç gün içinde nereye vermem gerekir?
Öğrenciler, mazeretlerine ilişkin isteklerini, mazeretin bitiminden bir hafta içerisinde ilgili Dekanlık/Müdürlüklere dilekçe ile bildirirler. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar bu haklarını kullanmaktan vazgeçmiş sayılır.
Diş Hekimliği Fakültesindeki dönemlik dersler için mazeret sınav hakkım bulunmakta mıdır?
Evet.
Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ortalama hangi oranlarda etki eder?
Üniversitemizde ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ı, Diş Hekimliği Fakültesinde dönem içi değerlendirme puanının % 50’si ile yılsonu veya bütünleme sınav puanının %50’sinin toplamıdır.
Devamsızlıktan kaldığım dersin bütünleme sınavına girebilir miyim?
Bir dersten devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.
Yarıyıl/yılsonu başarı notumun en az kaç olması gerekir?
Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı puanı dönem içi sınavının % 20’si ile yıl sonu sınavı puanının veya bütünleme sınavının %80’inin toplamıdır.
Önceki dönemlerde başarılı olduğum bir dersi not yükselmek amacıyla tekrar alabilir miyim?
Hayır
Tek ders sınavı nedir? Tek ders sınavına ne zaman başvurmam gerekir?
Müfredatınızda tanımlı bütün dersleri almış fakat mezuniyetiniz için daha önce devam şartını sağladığınız tek dersinizin kalmış olması durumunda o dersten tek ders sınavına girebilirsiniz. Bütünleme sınavlarını takip eden bir hafta içinde dilekçe ile biriminize başvurmanız ve başvurunuzun uygun görülmesi halinde on gün içinde birimlerce açılacak tek ders sınavına girebilirsiniz.
Tek ders sınavı sonucunda hangi not aldığımda başarılı sayılabilirim?
Ara sınav şartı aranmaksızın en az CC alırsanız başarılı sayılırsınız.
Henüz staj dersimi tamamlamadığım halde tek ders sınavına girebilir miyim?
Evet.
Tek ders sınavından başarı şartını sağlayamadığım durumlarda bir sonraki dönemlerde tek ders sınavına başvurabilmem için dönem başında ders kaydı yaptırmam zorunlu mudur?
Hayır. Tek ders sınavına başvurabilmeniz için o derse kayıt yaptırmış olmanız gerekmez.
Bağıl değerlendirme nedir?
Öğrencilerin yarıyıl içi çalışmaları (laboratuvar, kısa sınav, ödev vb.) ile ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı ortalamasını, o dersi alan diğer öğrencilerin puanlarını dikkate alarak başarı düzeyini belirleyen bir sistemdir.
Bağıl değerlendirmeye dahil edilmek için alt sınır not var mıdır?
Evet. Ham başarı puanı 20’nin altında ise bağıl değerlendirmeye dahil edilmez ve FF notu alır.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı Alt Limiti var mıdır?
Evet. 100 puan üzerinden 50’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılır fakat bağıl değerlendirmeye dahi edilirler.
Öğrenci sayısına göre değerlendirmelerde farklılık var mıdır?
Evet. Öğrenci sayısı 10 ve altında ise öğrenciler mutlak değerlendirmeye tabi tutulur. 11 -29 arası farklı 30 ve üstü ise farklı kriterlere göre değerlendirilir.