Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Danışman Aşaması

05.02.2020
Danışmanı olduğum öğrencilere ne gibi bilgilendirmede bulunmam gerekir ve bilgilendirmeyi nasıl yapabilirim?
Öğrenci bilgi yönetim sisteminden öğrencilere toplu ya da bireysel mesaj göndererek yapabilirsiniz. Kayıt dönemi başlamadan transkript/müfredat kontrolünü yaparak akademik takvimde tanımlanan süre içerisinde ders kaydını yapmaları gerektiği, derslere başladığında ise sınıf yoklama listesinde adları yoksa danışmanlarına uğramaları gerektiği bilgisi paylaşılmalıdır.
Öğrenci daha önce aldığı ve başarısız olduğu seçmeli dersi değiştirebilir mi?
Evet, değiştirebilir. Fakat ders seçimi aşamasında, başarısız olduğu dersin yerine almak istediği dersi belirtmezse, sonraki dönemlerde sorun yaşanabilir.
Danışman onayını vermek için, öğrencinin şahsen gelmesini zorunlu tutabilir miyim?
Öğrenci bilgi yönetim sistemi üzerinden internet ortamında der skaydını yapan öğrenci, danışman onayına sistem üzerinden gönderebilmektedir. Danışman onayı için öğrencinin şahsen gelmesi gerektiği yönünde bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Danışman, onaya gönderilen ders kaydını onaylama veya yine sistem üzerinden iade etme hakkını kullanabilir.
Onaylamadığım ve sistem üzerinden iade ettiğim ders kaydını öğrenci takip ederek tamamlamadığı takdirde sorumluluk kime aittir?
Her öğrenci ders kaydını yapmak, yaptığı kaydı danışman onayına göndermek ve onaya gönderdiği kaydın danışman tarafından kesin kayda dönüşmesini takip etmekle yükümlüdür. Danışman tarafından iade edilen ders kayıt teklifini öğrenci, akademik takvimde belirtilen sürede yeniden düzenleyerek danışmanına onaylatmakla yükümlüdür.
Danışman olarak öğrenci ile sistem üzerinden iletişime geçebilir miyim?
Evet. UBS sistemi üzerinden öğrenciye mesaj gönderebilirsiniz.
Öğrencinin almak istediği dersin, ders kayıt ekranında çıkmaması durumunda danışman olarak ne yapabilirim?
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve biriminize bakmakla yükümlü görevlilere ulaşmanız halinde sorununuz çözümlenebilecektir. Yoğunluk nedeni ile kendilerine ulaşamamanız durumunda; 5623 numaralı iletişim birimine, Başkanlık yöneticilerine, Öğrenci ve akademik personellere otomasyon sistemine teknik destek vermek amacı ile oluşturulan destekoidb@omu.edu.tr adreslerinden birine ulaşarak yaşadığınız sorunu bildirmeniz ve iletişim numaranızı bırakmanız durumunda sorununuza çözüm üretilecek ve geri dönüş yapılacaktır.
Eğer ders kontenjanında dolu uyarısı alırsam ne yapmam gerekir?
Öncelikle kontenjan tanımlanmış diğer grup dersleri denemelisiniz. 'Tüm grup ders kontenjanların dolu olması halinde durumu bölüm başkanına bildirmeniz gerekmektedir.
Öğrencinin aldığı alan dışı veya serbest seçmeli dersler, müfredat derslerine intibak ettirilebilir mi?
Hayır. Alan dışı veya serbest seçmeli dersler öğrenciye hobi olarak verilir ve başarı notu işlenmez.
Ders kayıt onayı aşamasında nelere dikkat etmem gerekir?
Öğrenci mezuniyet hakkı elde edebilmesi için, tabi olduğu müfredattaki tüm dersleri almak ve başarmak zorundadır. O nedenle her kayıt döneminde müfredat transkript kontrolünün yapılması önemlidir. Ayrıca öncelikle başarısız olduğu ve ya hiç almadığı alt dönem derslerini almak zorundadır.
Danışman olarak öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yapma hakkım var mıdır?
Evet. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında bu hakkı kullanabilirsiniz. Fakat ders değişiklik işlemini öğrenci ile görüşülerek yapılması önemlidir.
Öğrencinin kayıt olmak istediği derste değişiklik yaptığımda öğrenciye bilgi vermek zorunda mıyım?
Evet. Öğrenci ders kaydının kesin kayda dönüştüğünü görüp, dersleri tek tek kontrol etmeyebilir. Bu durumda ise sizin tarafınızdan değiştirilmiş dersi fark etmeme sonucunda, seçmemiş olduğu derse devam etme gibi olumsuz durumlar meydana gelmektedir. O nedenle ders değişikliği ile ilgili olarak öğrenci ile bilgi paylaşılması önemlidir.
Öğrenci tarafından onaya gönderilen ve tarafımca onayı gerçekleştirilen ders kaydının, doğru olup olmadığını öğrenci ile birlikte ne zaman kontrol edebilirim?
Akademik takvimde tanımlanan ekle-sil haftasında kontrol edebilir, hata varsa düzeltme yoluna gidebilirsiniz.
Kesin kayda dönüştürdüğüm fakat değişiklik yapmak istediğim kaydı nasıl açtırabilirim?
Biriminizde görevli, yetkilendirilmiş personellere ulaşarak kesin kaydı açtırabileceksiniz.
Kayıt işlemi bittikten sonra sistem çıktı alarak saklamam gerekir mi?
Böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Fakat zaman zaman öğrenciler tarafından dile getirilen haksız iddialar karşısında somut veri sunabilme adına onay sonrası sistem çıktısı alınabilir veya bilgisayarda bir dosya oluşturularak kayıt yoluna gidilebilir.