Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük binasında, Kahvaltı Saati Mevkiinde ve Güzel Sanatlar Kampüsünde teşkilatlanmış olup; bünyesinde 1 Başkan, 2 Şube Müdürü, 1 Uzman, 1 Sekreter, 1 Evrak Kayıt Personeli, 40 Memur ve Part-Time Öğrenciler görev yapmaktadır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 31. Maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görevleri:
  • Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
  • Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
  • Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek şeklinde belirtilmiştir.

Personelle Tanışın

Back to Top