• 18 Ara 2017
    Ek Madde-1 kapsamında Yatay Geçiş

    Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yer alan Ek Madde-1 kapsamında yapılacak öğrenci yatay geçiş işlemlerinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 08/01/2015 tarihli toplantısında uygun görülen “Bahar Dönemi Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslarında” öğrenci alınıp alınmayacağının üniversitelerin yetkili kurullarına bırakılması kararına istinaden, 14.12.2017 tarih ve 2017/335 sayılı Senato Kararıyla 2017-2018 Eğitim-Öğretim bahar yarıyılında Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarına yatay geçiş yolu ile öğrenci kabul edilmemesine oybirliği ile karar verildi.

    Back to Top