Vizyon

Gelişen ve küreselleşen dünyada önem kazanan hızlı ve kaliteli hizmetle
  • Bilgi ve belge edinmede hizmetin kalitesini çağa uygun olarak ilerleten,
  • Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak kaynak israfının önlenmesinin sürekliliğini sağlayan
  • Uluslararası standartlarda hizmet veren,
  • Öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademik ve idari personelimizin memnuniyetini sağlayan
  • Özgür düşüncenin doğurduğu yaratıcılık ve üretkenlikle özgün çözümler yaratma yeteneğini değerlendiren
  • Şeffaf faaliyet, yeni fikirlere açık, sürekli gelişim içinde olmayı ilke edinmiş,
  • Faaliyetleri ve yapısı ile kurumsal nitelik kazanmış
bir birim olmaktır.

Daha Fazlası

Back to Top