Misyon

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak misyonumuz

Daha Fazlası

  • Üniversitemiz çeşitli Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kayıttan mezuniyete dek geçen süre içinde Akademik birimler ile eş güdüm sağlayarak, eğitim-öğretim planlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
  • İdari işlemleri ve yönetim faaliyetlerini sağlıklı yürütmek;
  • Üniversitemizden mezun olanlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti sunmak,
  • Üniversitemiz öğrenci adaylarının da doğru kaynaktan doğru bilgiyi almasını sağlamaktır.
  • Birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerini ve bilgi akışını hızlı, doğru ve sağlıklı yürütmek
  • Sosyal sorumlulukları yerine getirmek ve
  • Üniversitemiz çalışanlarının da memnuniyetini sağlamaktır.
Back to Top