Diploma İşlemleri

Diplomalar şahsın kendisine ve/veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekiline teslim edilmektedir. Posta, kargo v.b. ile gönderilmemektedir.
Transkript almak isteyen öğrencilerimiz bağlı oldukları bölüm/program sekreterliklerine başvurabilirler.
 
Diplomanın Kaybedilmesi Durumunda
Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde ikinci nüsha düzenlenir. Diplomasını kaybedenlerin,
- Yerel veya ulusal gazetede kayıp ilanı vererek, kayıp ilanının çıktığı gazete küpürü,
- Başvuru dilekçesi,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- İlgili hesap numarasına yatırılacak 40₺ diploma ücret dekontu
T.C. Ziraat Bankası OMÜ Şubesi 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017
ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Kayıp diploma talep dilekçesi örneği için tıklayınız.
 

Transkript Müracaatı

- Kişi şahsen müracaat ederek Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsünden temin edebilir.
NOT: Transkriptin 1 adedi ücretsiz olup birden fazla talep edilmesi durumunda aşağıda belirtilen hesap numarasına 10 ₺ yatırılarak dekont ile başvurulması gerekmektedir.
T.C. Ziraat Bankası OMÜ Şubesi 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017
Transkript talep dilekçe örneği için tıklayınız.
 

Mezun Kaydı (E-Devlet) İşlemleri

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Mezun bilgi güncelleme formu için tıklayınız.

 

 

Back to Top