Diploma İşlemleri

 

Diplomalar şahsın kendisine ve/veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekiline teslim edilmektedir. Posta, kargo v.b. ile gönderilmemektedir.

Transkript almak isteyen öğrencilerimiz bağlı oldukları bölüm/program sekreterliklerine başvurabilirler.


Transkript Müracaatı

  1. Kişi şahsen müracaat ederek Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsünden temin edebilir.
  2. Kendisi alamayan öğrenci/mezunlarımız dilekçe ve kimlik fotokopisini Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsüne göndererek dilekçede belirttikleri kişiye aldırabilir.

NOT: Transkriptin 1 adedi ücretsiz olup birden fazla talep edilmesi durumunda aşağıda belirtilen hesap numarasına 10tl yatırılarak dekont ile başvurulması gerekmektedir.
T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017


Diplomanın Kaybedilmesi Durumunda

Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde ikinci nüsha düzenlenir. Diplomasını kaybedenlerin,

 

• Yerel veya ulusal gazetede kayıp ilanı vererek, kayıp ilanının çıktığı gazete küpürü,

 

• Başvuru dilekçesi,

 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

• İlgili hesap numarasına yatıracakları 40 ₺ diploma ücret dekontu

ile üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Back to Top