Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Değerlendirme Ölçütleri

Anasayfa » Kurullar » Eğitim Komisyonu » Değerlendirme Ölçütleri

Eğitim Komisyonu Değerlendirme Ölçütleri
1. Meslek Yüksekokulu (MYO) Kurulması
* MYO Kurulma Gerekçesi
* YÖK MYO Açma Ölçütleri

2. Bölüm Program Açılması
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Türkiye genelinde doluluk oranının %90’dan fazla olması
* Bölüm Program Açma Formu (Eksiksiz bir şekilde ve Word formatında olmalıdır)
* Yeni Önlisans Program Adları
* Yeni Lisans Program Adları

3. İlk Defa Öğrenci Alacak Programlar
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Türkiye genelinde doluluk oranının %90’dan fazla olması
* Öğrenci Alımı Program Bilgileri Formu (Eksiksiz bir şekilde word formatında olmalıdır.)
* Öğrenci Alımı Sistem Bilgileri Formu (Eksiksiz bir şekilde Word formatında olmalıdır.)
* Yeni Önlisans Program Adları
* Yeni Lisans Program Adları

4. Yüksekokul/Fakültede Var Olan Bölüme Anabilim/Anasanat Dalı Açılması
*
Birim Kurul Kararı
*
Gerekçe
* Bölüm Adının Belirtilmesi
* Anabilim/Anasanat Dalı Adının Eklenmesi

5. Yüksek Lisans Program Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır)
* Enstitü Kurul Kararı
* Aşağıdaki koşullara uygun 2 profesör ve/veya doçent olmak üzere asgari 3 öğretim elemanına sahip olmak
– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış olmak,
– En az 2 yarıyıl lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile birer tanesi disiplinlerarası tezli yüksek lisans ve doktora programında olmak üzere en fazla 4 programda yer alıyor olmak
* YÖK Program Açma Ölçütlerine Göre Uygun Formun Doldurulması
Program ile İlgili Bilgiler (Word formatında düzenlenmeli)
– Tahmini Öğrenci Sayıları (Ek-1)
– Öğretim Elemanlarınının Bilgileri (Ek-2b)
– Ders İçerikleri ve Ders Kaynakları (Ek)
– Programa destek olacak öğretim elemanların bilgileri (Ek-2a)
– Özgeçmiş (Ek-3)
– Disiplinlerarası programlarda (Tablo-6)
Teklif edilen dosya uzaktan eğitim (UZEM) ise UZEM modeli ile ilgilil detay bilgi eklenmesi gerekir.

6. Doktora/ Sanatta Yeterlilik Programı Açılması (Teklifler Güz Yarıyılında Eylül Ayı İçerisinde, Bahar Yarıyılında Mart Ayı İçerisinde Yapılır)
* Enstitü Kurul Kararı
* Aşağıdaki koşullara uygun 6 öğretim üyesine sahip olmak (En fazla ikisinin yabancı uyruklu olabilmesine)
– Lisansını/doktorasını/doçentliğini lisansüstü programın açılacağı alanda almış 2 profesör ve 4 öğretim üyesi veya 1 profesör, 2 doçent ve 3 yardımcı doçente sahip olmak,
– En az 4 yarıyıl lisans veya 2 yarıyıl yüksek lisans dersi vermiş olmak,
– Birer tanesi tezli yüksek lisans ve doktora ile bir tanesi disiplinlerarası programda olmak üzere en fazla 3 programda yer alıyor olmak,
– Sağlık programlarında 1 profesör ve 2 doçent programın açılacağı alanda, 3 öğretim üyesi programın açılacağı alana yakın alanda almış olmak,
* YÖK program açma ölçütlerine göre formun uygun olarak doldurulması,
Program ile İlgili Bilgiler (Word formatında düzenlenmeli)
– Tahmini yüksek lisans öğrenci sayıları (Ek-1)
– Açılan yüksek lisans dersleri (Ek-2)
– Yüksek lisans programından mezun olan öğrenci sayısı (Ek-3)
– Tahmini doktora/sanatta yeterlik öğrenci sayısı (Ek-4)
– Öğretim elemanların bilgileri (Ek-5b)
– Ders İçerikleri ve Ders Kaynakları (Ek)
– Programa destek olacak öğretim elemanların bilgileri (Ek-5a)
– Özgeçmiş (Ek-6)
– Disiplinlerarası programlarda (Tablo-6)
Teklif edilen dosya uzaktan eğitim (UZEM) ise UZEM modeli ile ilgilil detay bilgi eklenmesi gerekir.

7. Çift Anadal Programı (ÇAP) / Yandal Programı (YAP) Açılması (Teklifler Mayıs Ayı İçerisinde Yapılır)
* Fakülte/Yüksekokul Kurul Kararı
* ÇAP Protokol Hazırlama Esasları
* ÇAP/YAP Yapılabilecek Program İsimlerinin Belirlenmesi
* ÇAP/YAP Program Müfredatı (3. Yarıyıl ve 5. Yarıyıl İçin ayrı ayrı düzenlenmesi)

8. Yeni Ders Açılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır)
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Ders Açma Talep Formu
* Dönemlik 30 AKTS Sınırının Sağlandığı, Yeni Dersin Eklendiği Öğretim Planı

9. Ders Değişikliği (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır)
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
* Kodunda değişiklik yapılıyor ise diğer birimlerle çakışmadığı incelenmeli (Ö.İ.D.B. başvuru yapılan birim ile ilgili işlem yapan kişiden bilgi alınmalı)
– Lisans/önlisans programlarında güz yarıyılında tek, bahar yarıyılında çift rakam olmalı,
– Lisansüstü programlar tezsiz yüksek lisans 5 ile, tezli yüksek lisans 6 ile doktora programlarında ise 7 ile başlayan kodlar olmalı,
– Harf olan kod hanesinde 3 hanesi bölümü ifade ediyor olmalı,
* Dersin İçeriğinde Değişiklik Yapılıyor ise Ders Açma Talep Formu
* Dönemlik 30 AKTS uyumunun sağlandığı, yeni dersin eklendiği öğretim planını (Enstitüler Hariç)

10. Dersin Müfredattan Kaldırılması (Teklifler Nisan Ayı İçerisinde Yapılır)
* Birim Kurul Kararı
* Gerekçe
* Müfredat Değişiklik ve Ders İntibak Düzenleme Formu
* Dersi alan başka birim öğrencisi var ise ilgili birimin yazılı görüşü
* Kaldırılacak ders ile ilgili intibak ve aşağıda belirtilen soruları cevaplayacak açıklama metni
– Ders intibakına gerek var mı?
– Kalan öğrencilerin dersi alması hakkında bir değişiklik yapılıyor mu?
– Dersten başarısız olanlar almaya devam edecek mi?
– Başarısız olan öğrenciler için yeni bir ders açılması planlanmakta mıdır?
– Başarısız öğrenciler ders muafiyeti düşünülmekte midir?
– Başarısız olduğu ders öğrencinin üzerinden silinecek mi?
– Değişikliğin ortaya çıkardığı kredi (Ulusal/AKTS) farklılığı öğrencinin mezuniyetini etkiliyor mu?

11. Yönerge Teklifleri (Yıl Boyunca Teklif Edilebilir)
* Birim Kurul Kararı
* Eğer yeni bir yönerge/yönetmelik ise Word formatında yönergenin tamamının gönderilmesi
* Var olan yönergenin üzerinde bir değişiklik yapılacak ise (Word olarak)
Eski/yeni karşılaştırma tablosunun eklenmesi
– Yönergenin eski halinin eklenmesi
– Talep edilen değişikliklerin de eklendiği yeni halinin eklenmesi