İletişim


E-Posta: oidb@omu.edu.tr

Personel Listesi

 

 Çağrı Merkezi

(0362) 312 1940
1708-1709-1710

 

Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Birim Dahili
Daire Başkanı  7050
Daire Başkanı (Sekreter) 7050
Şube Müdürü  7052
Şube Müdürü 7059
Sekreterlik 7050
Banko-Transkript-Diploma 7055
Burs Transfer 7065
Mezuniyet 7057-7053-7058
Yazı İşleri 7067-7066
Uluslararası Öğrenci Birimi 7062-5611
Taşınır-Satın Alma-İstatistik 7054
Yabancı Dil Uzmanı 7068
Otomasyon Birimi
Enstitüler
7059
Öğrenci Otomasyon
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Sivil Havacılık Yüksekokulu
667 Sayılı KHK Kapsamında Özel Öğrenci İşlemleri
7061
Kurullar - Komisyonlar  7056

 

 

Öğrenci Otomasyon Birimi 
 

Birim Dahili
Daire Başkan Yardımcısı
1699-2945
 Şube Müdürü 2956
 Bilgisayar İşletmeni 2967
 Harç Birimi 2084-2085-2087
 Öğrenci Danışma Birimi 1693-1694-2942-2944
 Otomasyon Birimi
 İlahiyat Fak.
 İlahiyat Fakültesi(İlitam)
2966-2957
 Otomasyon Birimi
 Fen Edebiyat Fak.
2958
 Otomasyon Birimi
 Mühendislik Fakültesi
 Ziraat Fakültesi
2946
2968
 Otomasyon Birimi
 Eğitim Fakültesi
1695-1696

 Otomasyon Birimi
 Diş Hekimliği Fakültesi
 İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
 Tıp Fakültesi
 Veterinerlik Fakültesi
 Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fak.

2949

 Otomasyon Birimi
 Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
 Sağlık Yüksekokulu
 Kurupelit Kampüsü Dışındaki
 Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları

2948-2959
Ballıca Kampüsü 7649


Güzel Sanatlar Kampüsü Otomasyon Birimi
 

Birim Dahili

Samsun Meslek Yüksekokulu
19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı
Güzel Sanatlar Fakültesi
Mimarlık Fakültesi

4450255 - 4756/4757