Yükseklisans Tercih Sistemine Aday No ve Şifresiyle Giremeyen Adayların Dikkatine


2 harf ve 8 rakamdan oluşması gereken aday numarası bazı adaylara 3 ya da 4 haneli olarak sistem tarafından verilmiştir  Bu adaylar Kullanıcı Adlarını LU1610(0)verilen numara şeklinde yazarak sisteme giriş yapabileceklerdir.

Örneğin aday numarası 275 olan aday LU16100275 ; aday numarası 2548 olan aday LU16102548 olarak gireceklerdir.