Tüm Öğrencilerimizin Dikkatine


Bu anket formu (http://anket.omu.edu.tr/node/14) Üniversitemizdeki Öğrenci İşleri'nde sunulan hizmet kalitesini belirleyebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Sorulara vereceğiniz yanıtlar, Öğrenci İşleriyle ilgili sorularınıza doğru çözümler üretebilmemize ve sizlere sunulan hizmeti geliştirebilmemize katkı sağlayacaktır. Bu anket "Öğrenci İşleri Değerlendirme Anketi" formunu yanıtlamanız tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Sorulara verecek olduğunuz yanıtlar bu amaç dışında kesinlikle kullanılmayacak ve gizli tutulacaktır. Anket formuna adınız ve soyadınızı yazmanıza gerek yoktur.

Göstermiş olduğunuz ilgi, yardım ve işbirliği için teşekkür ederiz.