Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Hakkında


Kayıt Tarihi : 15-22 Ağustos 2017

Kayıt Yeri : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi Atakum/SAMSUN

Kayıt İçin istenen Belgeler;

 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (belgeler kayıt esnasında ibraz edilecek olup, kayıt sonrasında öğrenciye iade edilecektir)

 Onaylı transkript

 2 Adet Fotoğraf

 ÖSYM Sınav Sonuç belgesi