Eurostudent Anketinin Tüm Öğrencilerimizce Doldurulması Gerekmektedir.


Avrupa ülkelerindeki öğrencilerle aynı platformda söz sahibi olmak ve yeni eğitim politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmak ister misin?

Türkiye'nin dahil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında anket hazırlanmıştır. Söz konusu projenin genel amacı, Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır.

Eurostudent VI anketini http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1 linkinden doldurabilirsiniz. 

Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.eurostudent.eu/ adresine bakabilirsiniz.