Canik Üniversitesi Öğrencilerinin Dikkatine


Canik Başarı Üniversitesi Öğrencilerinin Özlük Dosyaları Üniversitemizce Teslim Alınmış Olup, Transkript ve Ders İçerikleriyle İlgili Belgelerini  22.08.2016 Tarihinden İtibaren Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Alabilirler.

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
           Rektörlük Binası
           Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
           Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN

İletişim: 0362 312 1919-7061