2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları Açıklanmıştır.


İstenen Belgeler

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi Ek Madde 1

Ek Madde 1

Ortalamaya Göre

Sağlık Hizmetleri 

Sağlık Hizmetleri Ek Madde 1

Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi

Eğitim Fakültesi (Resim-İş Öğretmenliği / Müzik Öğretmenliği)

24 Madde Kapsamında

Uluslararası Öğrenciler

Tıp Fakültesi

İngilizce Tıp programına yatay geçişi kabul edilen asıl ve yedek adayların İngilizce yeterlilik belgeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü yönetim kurulunca yeterli görülenlerin kabul edildikleri sınıfa devam etmeleri, İngilizce belgeleri Yönetim Kurulunca yeterli görülmeyen adayların Üniversitemiz Yabancı Diller Bölümünce düzenlenecek yeni bir yabancı dil sınavına alınması, bu sınavda başarılı olmaları halinde öğrenimlerine devam etmeleri, bu sınavda başarısız olan adayların ise bir sene hazırlık sınıfına devam edip başarı sağladıktan sonra kabul edildikleri sınıflarda öğrenimlerine devam edeceklerdir.