2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Canik Başarı Üniversitesinden Mezuniyet Hakkı Kazanan Öğrencilerin Dikkatine


2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Canik Başarı Üniversitesinden mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda istenen belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

  1. Dilekçe ( Örneği )
  2. Transkript
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi