Diploma İşlemleri

 

Diplomalar şahsın kendisine ve/veya noter vekaleti ile tayin ettiği vekiline teslim edilmektedir. Posta, kargo v.b. ile gönderilmemektedir.

Transkript almak isteyen öğrencilerimiz bağlı oldukları bölüm/program sekreterliklerine başvurabilirler.


Transkript Müracaatı

  1. Kişi şahsen müracaat ederek Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsünden temin edebilir.
  2. Kendisi alamayan öğrenci/mezunlarımız dilekçe ve kimlik fotokopisini Fakülte/Yüksekokul/Enstitüsüne göndererek dilekçede belirttikleri kişiye aldırabilir.

NOT: Transkriptin 1 adedi ücretsiz olup birden fazla talep edilmesi durumunda aşağıda belirtilen hesap numarasına 10tl yatırılarak dekont ile başvurulması gerekmektedir.
T.C. Ziraat Bankası OMÜ şubesi 1479 9712382-5017
IBAN: TR 37 000 100 1479 0971 23 82 5017


Diplomanın Kaybedilmesi Durumunda

Verilen diplomaların kaybedilmesi halinde ikinci nüsha düzenlenir. Diplomasını kaybedenlerin,

yerel veya ulusal gazetede kayıp ilanı vererek, kayıp ilanının çıktığı gazete küpürü,

başvuru dilekçesi,

nufus cüzdanı fotokopisi

ilgili hesap numarasına yatıracakları 40TL diploma ücret dekontu

ile üniversitemiz öğrenci işleri daire başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.