Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Çift Anadal/Yandal Başvuru Duyurusu

30.09.2020

Başvuru Tarihi:

Çift Anadal/Yandal Başvuru Tarihleri: 21-25 Eylül 2020
Çift anadal ve yandal başvurularının birimlerce değerlendirilmesi ve ilanı: 28-30 Eylül 2020
Asıl Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri: 01-05 Ekim 2020
Yedek Öğrencilerin Kayıt Tarihleri : 06-08 Ekim 2020

Yandal Başvuru sonuçları daha sonra ilan edilecek olup; sonuçlar ilgili birimlerin WEB sitesinde yayınlanacaktır.
Kayıt Dilekçesi örneği

Başvuru İşlemleri:

 • Başvurular online olarak yapılacaktır (tıklayınız)
 • Kullanıcı adınız : ogrencino@stu.omu.edu.tr (öğrenci numarasının başında o harfi olmayacak)
 • Parolanız: Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (ubs.omu.edu.tr)

Çift Anadal Kontenjanları
Yandal Kontenjanları

Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları:

 • Öğrencinin ÇAP’a başvurabilmesi için; başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.
 • Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3,00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk %20’de bulunması gerekir.
 • Anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılı başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
 • Bir öğrenci aynı anda birden fazla ÇAP’a ya da hem bir ÇAP hem de yandal programına yerleştirilemez.
 • ÇAP için ek sınıf açılmaz. ÇAP’a başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.
 • ÇAP’dan mezun olacak öğrenciler, YÖK ün kararı gereğince 240 AKTS’yi tamamlayarak mezun olacak ve diploma eki alacaklardır.

Yandal Başvuru ve Kabul Koşulları:

 • Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.
 • Öğrencinin yandal başvurusu yapabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarmış olması gerekir.
 • Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.
 • Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programına yerleştirilemez.

Değerlendirme:

 • ÇAP/Yandal başvurularının değerlendirilmesinde öncelikle genel not ortalamasına, ortalamanın eşitliği halinde öğrencinin tamamlamış olduğu toplam kredisine bakılır. Fazla kredi tamamlamış olan öğrencilere öncelik verilir. Toplam kredi sayısının da eşit olması halinde, yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki ÖSYM sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır.
 • İlan edilen tarihte öğrenciler hak kazandıkları programı kabul ettiklerine dair dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Asıl listede yer alan kişiler belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmaması durumunda yedek listedeki adayların başvuruları ile kayıtları yapılır.

NOT: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, dilekçelerini oidb@omu.edu.tr elektronik posta adresine imzalı olarak göndermeleri veya şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Kayıt Dilekçesi örneği