Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
0(362) 312 19 40                                                                                                    OMÜ Anasayfa

Öğretmenlik Uygulamaları Hakkında Duyuru

10.04.2020

Covid-19 salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemi sonlandırılmış ancak teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımınlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceğine karar verilmiştir. Öğretmenlik programlarında yer alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması gibi derslerin yanında Özel Eğitim Öğretmenliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarındaki bazı derslerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında yapılması öngörülen uygulamaları, ilgili kurumlarda eğitim öğretime ara verilmesi nedeniyle yapılamamaktadır.

Konu ile ilgili olarak öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, yükseköğretim kurumlarında bahar dönemi başladıktan sonra öğretmenlik/pedagojik formasyon programlarında okuyan öğrencilerin yaklaşık 5-6 hafta arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmalarına katıldıkları düşünülerek;

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla” uygulamalarla ilgili bu sürenin yeterli olarak kabul edilebileceği; uzaktan öğretim yoluyla verilecek teorik ders saatlerinde öğretim elemanlarının ilgili dersin dönemlik ders planında yer alan konuları senkron ya da asenkron şekilde işleyebilecekleri, yükseköğretim kurumlarının öğretmenlik uygulama dosyasını ders, ödev vb. etkinlikler ile tamamlanmasını sağlayabilecekleri dikkate alınarak MEBBİS üzerinden girilecek dönemlik değerlendirme sonuçlarının görevli öğretmenlerle birlikte öğretim elemanları tarafından bu hususlar göz önünde  bulundurularak değerlendirilmesi uygun görülmüş ve uygulamanın buna göre yürütülmesine karar verilmiştir.